Dòng 5600

Showing all 14 results

Tính năng nổi bật của phiên bản Copy tại TUAT:
+ Autolight : Được cải tiến thêm khả năng tự động bật đèn khi xoay cổ tay
+ PS: Tự dộng tắt màn hình khi không sử dụng trong thời gian dài nhằm tăng thời gian sử dụng pin ( Pin trung bình từ 5-10 năm )
+Thay đổi Thành phố (múi giờ) theo giờ thế giới