• Đối với các đồng hồ dùng năng lượng thạch anh (Quartz), hàng ngày sau...
Đối với các đồng hồ điện tử (Quartz) thì pin là một trong những yếu...
Hiện nay phổ biến ở các loại đồng hồ là máy của Thụy sĩ hoặc...
Đối với những loại đồng hồ cao cấp hiện nay thì dây và vỏ đồng...
Đồng hồ điện tử thường chạy chính xác hơn. Nhưng nếu có cơ hội sở...