Tại sao đồng hồ cơ đắt ? 06/11/2015 – Posted in: Kĩ Thuật Và Tư Vấn

Vì chi phí sản xuất cao hơn do phải làm nhiều chi tiết hơn.

Vì đòi hỏi kỹ thuật tỷ mỉ hơn nên cần đến kinh nghiệm và tay nghề của các thợ sản xuất đồng hồ – cả hai thứ này đều không rẻ.

Vì nguyên liệu làm đồng hồ cơ (vàng, đá quý, các kim loại đặc biệt) đắt tiền hơn.

Và vì chế độ bảo hành phức tạp do có nhiều chi tiết hơn.

Hệ thống phân phối với số lượng ít hơn thì giá sẽ cao hơn.

« Mặt đồng hồ nào là tốt nhất?
Chọn đồng hồ cơ, đồng hồ tự động hay chọn đồng hồ điện tử? »